Yngler flittigt i selskabsakvariet - og nogen enkelte overlever hver gang fiskenes appetit på rejeunger!