2 små kuld.
Der gik noget galt med ilttilførselen i spytteakvariet.
Så de fleste klarede den desværre ikke.
Heldigvis tog mødrene ikke skade.