Gasterosteus aculeatus


Generel beskrivelse
Som navnet også hentyder har Trepigget hundestejle tre pigge foran rygfinnen (kan dog have op til 5) som bruges til at skræmme andre fisk eller som forsvar hvis en anden fisk er ved at spise dem. piggene kan låses på samme måde som det ses ved mange maller.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Han bygger en rede af plantemateriale hvor han lokker en hun hen og der gydes optil 1000 æg. hannen passer æg og unger indtil de kan klare sig selv.

Yngelpleje
Hannen bliver ret farverig omkring legen. hans bug bliver knald rød. desuden er han meget aggressiv mens der er æg og unger.

Førstegangs opdræt i DK
Er opdrættet i Danmark

Info
Type
Ferskvand, Brakvandsfisk

Handelsnavn
Trepigget hundestejle

Verdensdel
Europa

Videnskablig beskrevet
Linnaeus, 1758

Adfærd
Hannen er aggressiv i yngletiden, ellers forholdsvis fredelig.

Familie
Gasterosteidae

Biologi
æglægger.

Udseende
Farver
kroppen er hovedsageligt mørk med gyldne plamager eller pletter i forskellig farver.

Form
langstrakt krop med en tynd halerod.

Kønsforskel
Hannen er tyndere og har en større farve pragt.

Størrelse
4-11 cm. størrelsen varierer en hel del, alt efter hvor den lever. de fisk som lever i ferskvand bliver ikke større end 4 cm, mens de fisk som lever i saltvand, for eksempel i østersøen, bliver helt op til 11 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
4

Max. temperatur
20

Min. pH
6,0

Max. pH
8,0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
vil gerne have en fin bund samt planter som minder om eller kommer fra danske søer som for eksempel hornblad.

Biotop
Lever både i ferskvand, brakvand og saltvand. Så den har ikke en direkte biotop som er karakteristisk for denne art. dog kræver den rent iltrigt vand samt nogle gode skjulesteder af for eksempel planter.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • vil i starten kun tage levende foder
  • men senere hen kan den tilvænnes frostfoder og hvis man er heldig kan de tilvænnes flagefoder.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Gorm Jørgensen

    Udskrift venlig version