Nannostomus harrisoni

Billeder

(c) Johnny Jensen – Akvariefoto.dk

Generel beskrivelse
Nannostomus harrisoni ses sjældent i handlen, dette skyldes nok at den ikke er så farvestrålende som nogle af de mindre Nannostomus-arter.

Slægtsnavnet Nannostomus betyder med lille mund.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Vanskelig at opdrætte. For at opdræt skal kunne lykkes må forældrefiskene fodres godt og alsidigt. Sættes til leg i blød, surt vand. Æggene lægges i fintløvede planter som fx Javamos. Nogle opdrættere har gode erfaringer med at erstatte Javamos med en garn-mop. Når æggene er lagt kan hannen muligvis vogte over æggene. Denne adfærd er forskellig fra de øvrige Nannostomus-arter. Når æggene er klækkes fjernes hannen.

Yngelpleje
Ungerne er vanskelige at fodre op på grund af deres ringe størrelse. Opdrættere anbefaler at starte med infusorier.

Drægtighed
Æggene klækker efter 48 timer.

Førstegangs opdræt i DK
Per Plenge 1966

Info
Type
Ferskvand, Blyantfisk og skråsvømmere

Verdensdel
Sydamerika.

Videnskablig beskrevet
Eigenmann , 1909

Adfærd
Fredelig stimefisk. Bør ikke holdes sammen med for store og livlige arter.

Familie
Lebiasinidae

Biologi
Æglægger.

Udseende
Farver
Gylden kropsfarve, med et mørkebrunt/sort længdebånd som løber fra munden og til haleroden. Har røde tegninger på gat-, bug- og halefinne.

Form
Slank cigarformet krop, med lille hoved og lille mund. Mangler fedtfinne.

Kønsforskel
Hannen slankest og med kraftigst farvet gatfinne.

Størrelse
Han: 6 cm - Hun: 6 cm

Optimale Forhold
Min. temperatur
24

Max. temperatur
28

Min. pH
6,0

Max. pH
7,0

Min. dH
5

Max. dH
15

Cirkulation
Svag

Belysning
Medium

Niveau
Mellem zone

Dekoration
Akvariet må indrettes med skjulesteder i form af tætte plantegrupper og med fri svømmeplads. Bør ikke holdes i lyse akvarier, der indrettes med mørkt bundlag og flydeplanter.

Min. akvarie
80

Foder
Foder:
  • Småt levende foder er at foretrække. Daphnier og cyclops kan anbefales.
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Jacob Niss

    Udskrift venlig version