Heteropneustes fossilis


Generel beskrivelse
Fisken er absolut ikke en begynderfisk da den er MEGET GIFTIG. I Indien er den kendt for at angribe folk og dens gift kan være dødelig. Det er en af de giftigste ferskvandsfisk der findes. Jeg har selv oplevet at de har slået fisk ihjel som var meget større end dem selv.
Yngleadfærd
Info
Handelsnavn
Almindelig gællesækmalle, Fossil malle

Verdensdel
Sydøstasien

Videnskablig beskrevet
Bloch, 1794

Familie
Heteropneustidae

Udseende
Størrelse
30 cm.

Optimale Forhold
Min. temperatur
21

Max. temperatur
25

Min. pH
6,0

Max. pH
8,0

Niveau
Bundlevende fisk

Min. akvarie
250 liter

Holdes bedst som
Stimefisk

Foder
Foder:
Kilder og forfatter
Forfatter
Carsten From

Udskrift venlig version